วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

ผู้อำนวยการ สวท.สงขลาพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมกงสุลใหญ่จีน สานสัมพันธ์งานด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อวิทยุ สวท.สงขลาและวิทยุปักกิ่ง(CRI) เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / ผู้อำนวยการ สวท.สงขลาพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมกงสุลใหญ่จีน สานสัมพันธ์งานด้านการประชาสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อวิทยุ สวท.สงขลาและวิทยุปักกิ่ง(CRI) เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายณรงค์ ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา(สวท.สงขลา) เปิดเผยหลังจากนำคณะเข้าเยี่ยมกงสุลใหญ่จีน ว่า จังหวัดสงขลาเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ ที่มีชาวจีนมาอาศัยประกอบธุรกิจและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยในแต่ละปีจังหวัดสงขลามีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ มากมายตลอดทั้งปี ประกอบกับในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน ในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงที่มีสัมพันธไมตรีอันดีกันมาช้านาน จึงอยากให้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการลิงค์สัญญาณระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีน เพื่อออกอากาศข่าวสารต่างๆของทั้ง 2 ประเทศ ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา กับ สถานีวิทยุกระจายเสียงระหว่างประเทศแห่งชาติจีน หรือ CRI (China Radio International) แห่งนครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นสถานีวิทยุที่นำเสนอข่าวสารของประเทศจีนในภาคภาษาไทย เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ทางด้าน นายสวี่ หมิงเลี่ยง ( Mr.Xu Mingliang) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในฐานะที่ท่านเคยปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนของวิทยุปักกิ่งมาก่อน ทางด้านสถานกงสุลฯ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการดังกล่าวอย่างเต็มที่ เพราะประเทศไทยกับประเทศจีนถือได้ว่าเป็นเมืองพี่เมืองน้องที่มีสัมพันธไมตรีอันดีกันมาอย่างช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนชาวจีนได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยทุกพระองค์ โดยเฉพาะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศจีนและเสด็จไปยังวิทยุปักกิ่งอยู่บ่อยครั้ง สำหรับวิทยุปักกิ่งออกอากาศถึง 38 ภาษา ทั่วโลก ซึ่งภาคภาษาไทย ได้รับความสนใจจากผู้ฟังเป็นจำนวนมาก ขณะที่ สวท.สงขลา ได้ดำเนินการบันทึกเสียงวรรณกรรมจีนเรื่อง "ซิ ยิน กุ้ย" เตรียมออกอากาศทางสถานีฯ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีระหว่างกัน  ในโอกาสนี้ผู้อำนวยการ สวท.สงขลา ได้มอบของที่ระลึกแก่กงสุลใหญ่จีน โดยทางด้านกงสุลใหญ่จีนได้มอบเทปวิดีทัศน์พร้อมหนังสือเกี่ยวกับประเทศจีนในการนำไปประชาสัมพันธ์ทาง สวท.สงขลาต่อไป