วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม สงขลา / อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา

วันนี้(21ส.ค.55) เวลา 09.30 น. ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ( Asean Information Center , PRD Region 6 ) โดยมี นายอารมณ์ คงสกูล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์อาเซียน ได้จัดสรรงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ จัดการประชุมสัมมนาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียนทุกสำนักประชาสัมพันธ์เขตทั้ง 8 เขต เพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจ เกิดการตื่นตัว และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้า ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เบื้องต้นได้มีการเตรียมบุคลากรเกี่ยวกับอาเซียน โดยมอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์เขตทั้ง 8 เขต จัดการแข่งขัน ASEAN QUIZ เพื่อให้ได้ทีมชนะเลิศระดับเขตเป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระดับกรมต่อไป และในปีหน้าจะมีการให้บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ไปศึกษาดูงานประเทศอาเซียนและจะมีการสอบภาษาอังกฤษ การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้อาเซียน พร้อมทั้งมีการตั้งหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องอาเซียนโดยตรงอีกด้วย กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียนฯ , การบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน" โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ การแข่งขันตอบปัญหา ASEAN QUIZ ของสื่อมวลชนในพื้นที่จ.สงขลา สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา เอฟ.เอ็ม.102.25 เมกกะเฮิร์ตซ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกด้วย

Read more...

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สถานกงสุลอินโดนีเซียจังหวัดสงขลา จัดพิธีเชิญธงเนื่องในโอกาสรำลึกวันครบรอบ 67 ปี การประกาศเอกราชของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ สันติภาพ รามสูต สงขลา / สถานกงสุลอินโดนีเซียจังหวัดสงขลา จัดพิธีเชิญธงเนื่องในโอกาสรำลึกวันครบรอบ 67 ปี การประกาศเอกราชของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
วันนี้(17ส.ค.55) สถานกงสุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลาได้จัดพิธีเชิญธงเนื่องในโอกาสรำลึกวันครบรอบ 67 ปี การประกาศเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียขึ้น ณ สถานกงสุลอินโดนีเซียจังหวัดสงขลา โดยมีท่านกงสุลใหญ่ มิสเตอร์เฮรู วิจักโซโน เป็นประธานในพิธี และมีแขกเข้าร่วมในพิธีประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลฯ กลุ่มสมาคมสตรีสถานกงสุลฯ และชาวอินโดนีเซียที่พำนักอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ของไทยประมาณ 100 คน ในโอกาสนี้ท่านกงสุลใหญ่ได้กล่าวโดยมีใจความว่า ท่านกงสุลฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมพิธีทำความเข้าใจความหมายของเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วยจิตใจและความคิดที่บริสุทธิ์ พร้อมกับมุ่งมั่นที่จะสานต่อการพัฒนาประเทศ เอกราชสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่มีอายุครบ 67 ปี ปัจจุบันประเทศได้เจริญก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน ด้านเศรษฐกิจแม้ว่าหลายๆ ประเทศกำลังประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่รุมเร้า แต่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียยังเป็นบวก ภาคการลงทุน การค้า และการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันอินโดนีเซียก็มีบทบาทที่ได้รับการยอมรับที่ดีในเวทีโลก ทั้งในระดับอาเซียน เอเปค จี 20 และเวทีระหว่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากนั้น ความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยทั้งทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สังคมวัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา และด้านการกงสุล ก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดี โดยเฉพาะกับภาคใต้ของไทย ความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดซึ่งพิสูจน์ได้จากความร่วมมือต่างๆ ที่สถานบันการศึกษาของทั้งสองประเทศมีขึ้น ตลอดจนจำนวนนักเรียนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และมีนักศึกษาจากภาคใต้จำนวนมากประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในประเทศอินโดนีเซีย เช่นเดียวกันกับหน่วยงานภาครัฐของไทย โดยเฉพาะในภาคใต้ต่างยื่นมือให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาชาวอินโดนีเซียในภาคใต้ สมาคมสตรีสถานกงสุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลาก็เริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่สมาคมสตรีอื่นๆ ในพื้นที่ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ จากความร่วมมือที่ดีดังกล่าว ทางกงสุลฯ ขอแสดงความขอบคุณมายังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ฝ่ายความมั่นคง นักธุรกิจ เอ็นจีโอ สื่อสารมวลชน นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนชาวไทยในภาคใต้ กระบวนการพัฒนาประเทศอินโดนีเซียไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตลอดจนนโยบายและความพยายามต่างๆ ของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนอินโดนีเซียนั้นจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของชาวอินโดนีเซียทั้งปวง ซึ่งรวมถึงที่อยู่ในภาคใต้ของไทย สุดท้ายขอยินดีกับการครบรอบ 67 ปี การประกาศเอกราชของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำปี พ.ศ. 2555

 

 

 

Read more...