วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สถานกงสุลอินโดนีเซียจังหวัดสงขลา จัดพิธีเชิญธงเนื่องในโอกาสรำลึกวันครบรอบ 67 ปี การประกาศเอกราชของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ สันติภาพ รามสูต สงขลา / สถานกงสุลอินโดนีเซียจังหวัดสงขลา จัดพิธีเชิญธงเนื่องในโอกาสรำลึกวันครบรอบ 67 ปี การประกาศเอกราชของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
วันนี้(17ส.ค.55) สถานกงสุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลาได้จัดพิธีเชิญธงเนื่องในโอกาสรำลึกวันครบรอบ 67 ปี การประกาศเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียขึ้น ณ สถานกงสุลอินโดนีเซียจังหวัดสงขลา โดยมีท่านกงสุลใหญ่ มิสเตอร์เฮรู วิจักโซโน เป็นประธานในพิธี และมีแขกเข้าร่วมในพิธีประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลฯ กลุ่มสมาคมสตรีสถานกงสุลฯ และชาวอินโดนีเซียที่พำนักอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ของไทยประมาณ 100 คน ในโอกาสนี้ท่านกงสุลใหญ่ได้กล่าวโดยมีใจความว่า ท่านกงสุลฯ ขอเชิญชวนผู้เข้าร่วมพิธีทำความเข้าใจความหมายของเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียด้วยจิตใจและความคิดที่บริสุทธิ์ พร้อมกับมุ่งมั่นที่จะสานต่อการพัฒนาประเทศ เอกราชสาธารณรัฐอินโดนีเซียที่มีอายุครบ 67 ปี ปัจจุบันประเทศได้เจริญก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน ด้านเศรษฐกิจแม้ว่าหลายๆ ประเทศกำลังประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่รุมเร้า แต่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียยังเป็นบวก ภาคการลงทุน การค้า และการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันอินโดนีเซียก็มีบทบาทที่ได้รับการยอมรับที่ดีในเวทีโลก ทั้งในระดับอาเซียน เอเปค จี 20 และเวทีระหว่างประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากนั้น ความร่วมมือที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยทั้งทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว สังคมวัฒนธรรม การศึกษา ศาสนา และด้านการกงสุล ก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดี โดยเฉพาะกับภาคใต้ของไทย ความร่วมมือระหว่างสองประเทศในด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดซึ่งพิสูจน์ได้จากความร่วมมือต่างๆ ที่สถานบันการศึกษาของทั้งสองประเทศมีขึ้น ตลอดจนจำนวนนักเรียนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และมีนักศึกษาจากภาคใต้จำนวนมากประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในประเทศอินโดนีเซีย เช่นเดียวกันกับหน่วยงานภาครัฐของไทย โดยเฉพาะในภาคใต้ต่างยื่นมือให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาชาวอินโดนีเซียในภาคใต้ สมาคมสตรีสถานกงสุลอินโดนีเซีย จังหวัดสงขลาก็เริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่สมาคมสตรีอื่นๆ ในพื้นที่ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ จากความร่วมมือที่ดีดังกล่าว ทางกงสุลฯ ขอแสดงความขอบคุณมายังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ฝ่ายความมั่นคง นักธุรกิจ เอ็นจีโอ สื่อสารมวลชน นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนชาวไทยในภาคใต้ กระบวนการพัฒนาประเทศอินโดนีเซียไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตลอดจนนโยบายและความพยายามต่างๆ ของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนอินโดนีเซียนั้นจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของชาวอินโดนีเซียทั้งปวง ซึ่งรวมถึงที่อยู่ในภาคใต้ของไทย สุดท้ายขอยินดีกับการครบรอบ 67 ปี การประกาศเอกราชของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำปี พ.ศ. 2555