วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม สงขลา / อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา

วันนี้(21ส.ค.55) เวลา 09.30 น. ที่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ( Asean Information Center , PRD Region 6 ) โดยมี นายอารมณ์ คงสกูล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์อาเซียน ได้จัดสรรงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ จัดการประชุมสัมมนาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียนทุกสำนักประชาสัมพันธ์เขตทั้ง 8 เขต เพื่อให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีความรู้ความเข้าใจ เกิดการตื่นตัว และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้า ในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เบื้องต้นได้มีการเตรียมบุคลากรเกี่ยวกับอาเซียน โดยมอบหมายให้สำนักประชาสัมพันธ์เขตทั้ง 8 เขต จัดการแข่งขัน ASEAN QUIZ เพื่อให้ได้ทีมชนะเลิศระดับเขตเป็นตัวแทนไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระดับกรมต่อไป และในปีหน้าจะมีการให้บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ไปศึกษาดูงานประเทศอาเซียนและจะมีการสอบภาษาอังกฤษ การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้อาเซียน พร้อมทั้งมีการตั้งหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องอาเซียนโดยตรงอีกด้วย กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียนฯ , การบรรยายพิเศษ เรื่อง "บทบาทการประชาสัมพันธ์สู่ประชาคมอาเซียน" โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ การแข่งขันตอบปัญหา ASEAN QUIZ ของสื่อมวลชนในพื้นที่จ.สงขลา สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา เอฟ.เอ็ม.102.25 เมกกะเฮิร์ตซ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอีกด้วย