วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สภาพัฒน์ฯร่วมกับจังหวัดสงขลา แถลงข่าวผลการประชุม Retreat ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และมุขมนตรี อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) ครั้งที่ 2

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สภาพัฒน์ฯร่วมกับจังหวัดสงขลา แถลงข่าวผลการประชุม Retreat ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และมุขมนตรี อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT – GT) ครั้งที่ 2

วันนี้(3ก.ค.55) เวลา 17.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้แทนจากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ร่วมกันแถลงข่าวผลการประชุม Retreat ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และมุขมนตรี อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT – GT) ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา สำหรับผลการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมระดับประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้น้นย้ำถึง ประเด็นบทบาทหน้าที่ของรัฐและจังหวัดในการเร่งรัดและส่งเสริมการค้าการลงทุนและธุรกิจในอนุภูมิภาค IMT-GT และการเตรียมความพร้อมของประเทศในกลุ่ม IMT-GT เพื่อเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ในโลก โดยบูรณาการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน โดยฝ่ายไทยได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ  อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตัน  และสะพานแห่งที่สองที่อำเภอสุไหงโกลกกับรัฐกลันตัน การเร่งรัดศึกษาความเป็นไปได้ทางพิเศษหาดใหญ่-สะเดา เชื่อมโยงกับ ทางหลวงเหนือ-ใต้ของมาเลเซีย  การเร่งรัดพัฒนาด่านชายแดนที่สะเดา-บูกิตกายูฮิตัมและด่านชายแดนบ้านประกอบ-ดูเรียนบุหรง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีเรื่องความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกในการผ่านแดน  การนำเสนอแนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรม "เมืองเก่าสงขลา" เพื่อเชื่อมโยงกับเมืองเก่าชิโนโปรตุกีสหลักในอนุภูมิภาค IMT-GT  ได้แก่ มะละกา ปีนัง และภูเก็ต และความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ / โลจิสติกส์ฮาลาล และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ฮาลาลอีกด้วย ทั้งนี้ ทางจังหวัดสงขลาได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบถึงปัญหาในการส่งออกนกเขาชวา ซึ่งเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากไข้หวัดนกและขอให้ที่ประชุมร่วมกันหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การส่งออกนกเขาชวากลับมาคึกคักอีกครั้ง สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความคึกคักและกระตุ้นความสนใจของผู้คนในพื้นที่ IMT-GT สู่การเตรียมความพร้อมและสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาพื้นที่  เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาคและก้าวสู่อาเซียนในปี 2558 ต่อไป