วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตัวแทนจาก 3 ประเทศ ที่มาร่วมประชุม Retreat ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และมุขมนตรี อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) ครั้งที่ 2 เดินทางนั่งรถรางชมเมืองเก่าสงขลา ตามแนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรม “เมืองเก่าสงขลา”

ข่าว สันติภาพ รามสูต สงขลา / ตัวแทนจาก 3 ประเทศ ที่มาร่วมประชุม Retreat ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และมุขมนตรี อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT – GT) ครั้งที่ 2 เดินทางนั่งรถรางชมเมืองเก่าสงขลา

วันนี้(4ก.ค.55) ที่ บริเวณกำแพงเมืองเก่า ถนนจะนะ อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเป็นจุดจอดรถรางชมเมือง "Singora Tram Tour" ตามโครงการเที่ยวทั่วเมือง "นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องสงขลา" ตัวแทนจาก 3 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย ที่มาร่วมประชุม Retreat ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และมุขมนตรี อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT – GT) ครั้งที่ 2 ที่อำเภอหาดใหญ่ หลังเสร็จสิ้นการประชุมได้เดินทางนั่งรถรางชมเมืองเก่าสงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายโครงการของจังหวัดสงขลา ในการการเตรียมความพร้อมของประเทศในกลุ่ม IMT-GT เพื่อเผชิญกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ในโลก โดยบูรณาการแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน โดยฝ่ายไทยได้รายงานความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยในส่วนของจังหวัดสงขลามีการนำเสนอแนวคิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรม "เมืองเก่าสงขลา" เพื่อเชื่อมโยงกับเมืองเก่าชิโนโปรตุกีสหลักในอนุภูมิภาค IMT-GT ได้แก่ มะละกา ปีนัง และภูเก็ต เข้าไปด้วย สำหรับรถรางชมเมืองเก่าสงขลา ทางเทศบาลนครสงขลานำมาให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อที่จะได้เดินทางชมเมืองสงขลาได้ทั่วทุกจุดโดยจัดเส้นทางผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา กำแพงเมืองเก่า ย่านเมืองเก่า ถนนนครในนครนอก และถนนนางงาม ไปแหลมสมิหลา และปลายสนอ่อนที่พญานาคพ่นน้ำ โดยมัคคุเทศก์ประจำรถคอยให้ความรู้ในเรื่องสถานที่ต่างๆ ที่รถรางผ่าน เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า ได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเป็นอย่างดี ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเต็มทุกเที่ยว โดยเปิดให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับนักท่องเที่ยวทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยให้บริการวันละ 6 รอบ เวลา 09.00 น., 10.00 น., 11.00 น., 13.00 น., 14.00 น.และ 15.00 น.เพื่อให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาได้ง่าย มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวได้ ทำให้การท่องเที่ยวมีความน่าสนใจสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาได้อีกทางหนึ่งด้วย