วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สภาพัฒน์ฯ ร่วมกับ ศอ.บต.และจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Retreat ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และมุขมนตรี อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT) ครั้งที่ 2

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สภาพัฒน์ฯ ร่วมกับ ศอ.บต.และจังหวัดสงขลา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Retreat ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และมุขมนตรี อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT – GT) ครั้งที่ 2

วันนี้ (3ก.ค.55) เวลา 09.30 น. ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายประชา เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานเปิดการประชุม Retreat  ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด และมุขมนตรี ครั้งที่ 2 แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT – GT) ที่ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ผู้แทนจังหวัดเกาะสุมาตราเหนือของประเทศอินโดนีเซีย ผู้แทนมุขมนตรีจาก 8 รัฐของประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชนของทั้ง 3 ประเทศ เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน นายกฤษฎา บุญราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เปิดเผยว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดสงขลา จัดการประชุมขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มข้นตามพันธสัญญาแผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย (IMT – GT) เพื่อให้ทั้ง 3 ประเทศได้ร่วมกันกำหนดแผนยุทธศาสตร์ IMT – GT ในระดับจังหวัด  ร่วมติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ร่วมของทั้ง 3 ประเทศ  ร่วมกำหนดแผนการพัฒนาชายแดนร่วมของจังหวัดและรัฐ  การเสนอรายงานของสภาธุรกิจ IMT – GT พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการเจรจาทางธุรกิจระหว่างกันอีกด้วย