วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

จังหวัดสงขลา เตรียมผูกสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดเรียวประเทศอินโดนีเซีย เตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าว สงขลา / จังหวัดสงขลา เตรียมผูกสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับจังหวัดเรียวประเทศอินโดนีเซีย เตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันนี้(29มิ.ย.55) ที่ ห้องประชุมศาลากลาง อ.เมือง จ.สงขลา นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาความเหมาะสมในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดสงขลา กับจังหวัดเรียวประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้กรอบ IMT-GT และการเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 จากการประชุมคณะทำงานพิจารณาเห็นว่าจังหวัดสงขลามีความเหมาะสมที่จะสร้างความสัมพันธ์กับจังหวัดเรียวประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะจังหวัดสงขลามีสถานกงสุลประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่แล้ว ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ดังกล่าวคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างกันในหลายด้าน เช่น ด้านการลงทุน การศึกษา กีฬา การท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ด้านพลังงานและด้านอื่นๆ คาดว่าจะได้พบปะเจรจาระหว่างกันในเร็วๆนี้ สำหรับจังหวัดเรียวประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะสุมาตรา มีประชาการประมาณ 6 ล้านคน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นแหล่งใหญ่ในการผลิตน้ำมันปาล์ม การผลิตเยื่อกระดาษ และแหล่งน้ำมันปิโตรเลียม ในภาพรวมประชากรมีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี