วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ททท.จัดสัมมนาที่หาดใหญ่ ปลุกกระแส “เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / ททท.จัดสัมมนาที่หาดใหญ่ ปลุกกระแส "เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"

วันนี้(20ก.ค.55) ที่ โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  เป็นประธานเปิดการสัมมนา"เตรียมพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนกว่า 200 คน นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นใน 5 เมืองท่องเที่ยวหลักที่มีพื้นที่เชื่อมต่อกับประเทศอาเซียน ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย นครพนม ตราด กาญจนบุรี และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้เข้าถึงโอกาสและอุปสรรคในการเปิดเสรีการค้าและเตรียมพร้อมสู่AEC และนำความรู้ดังกล่าวไประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนี้โครงการสัมมนาในครั้งนี้ยังถือเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเพื่อเตรียมพร้อมการรองรับAEC ร่วมกับการดำเนินงานเชิงรุก พร้อมติดอาวุธด้านการตลาดให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้นวัตกรรมทางการตลาดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าการท่องเที่ยวและบริการทางการท่องเที่ยว เพื่อคงบทบาทผู้นำด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาค ซึ่ง ททท.ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานคณะทำงานด้านการตลาดและการสื่อสารท่องเที่ยวอาเซียนในปี 2554-2555 นี้ด้วย

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ มีการบรรยายในหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ                                 ทิศทางท่องเที่ยวไทย สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน , ยุทธศาสตร์ด้านการตลาดท่องเที่ยว ททท. สู่ AEC , ธุรกิจการท่องเที่ยวไทยพร้อมเพียงใดต่อการเปิดการค้าเสรี ฯลฯ