วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คณะทรัพยฯ มอ.หาดใหญ่ จัดบรรยายพิเศษ “ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตรในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”

ข่าว สงขลา / คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอเชิญผู้สนใจฟังการบรรยายพิเศษ "ทิศทางการประกอบธุรกิจการเกษตรในกรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)" โดย คุณพูนชัย อมรางกูร ผู้ประกอบการธุรกิจ บริษัทพงษ์เจริญ จำกัด ธุรกิจการค้า สินค้าเกษตรจำพวกผักและผลไม้ระหว่างประเทศ) วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 17.00-20.00 น. ห้อง 3305 อาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับฟังแนวทางความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community) ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจการเกษตร(ผักและผลไม้) ตลอดทั้งการเตรียมความ พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลเนื่องมาจากการเปิดความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นี้ สอบถามและแจ้งชื่อเข้ารับฟังได้ที่ คุณวิริยา โทร. 074-286027 (โทร.ภายใน ม.อ.6027 6026) คุณกชพร โทร. 074-286122 (โทร.ภายใน ม.อ.6122) ภายในวันที่ 31 กรกฏาคม 2555