วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สนง.ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จัดโครงการอบรมภาษาจีนให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


  ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / สนง.ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จัดโครงการอบรมภาษาจีนให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันนี้(25มิ.ย.55) ที่ โรงแรม บี.พี.แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมภาษาจีนให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เขต 1 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 70 คน นางสาววีณา ลาภจตุรภุช นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เขต 1 กล่าวว่า นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาทางด่านชายแดนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะใช้ภาษาจีนในการสื่อสาร แต่เนื่องจากมัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้มีจำนวนน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลต่างๆที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนมัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทางสำนักงานฯจึงได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรดังกล่าว เพื่อสามารถสื่อสารภาษาจีนให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้อง ซึ่งถือได้ว่าเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของมัคคุเทศก์และบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่จะมาถึงนี้ด้วย สำหรับการอบรมดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 รุ่นๆละ 7 วัน รวมจำนวน 49 ชั่วโมง