วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

คณะผู้บริหารสอศ. ต้อนรับนศ.ไทยกลับสู่มาตุภูมิในโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษา School Partner ship Program ไทย-อินโดนีเซีย

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / คณะผู้บริหารสอศ. ต้อนรับนศ.ไทยกลับสู่มาตุภูมิในโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษา School  Partner ship  Program  ไทย-อินโดนีเซีย

วันนี้(13พ.ค.55) ที่ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายประเสริฐ แก้วเพชร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) พร้อมคณะผู้บริหารฯร่วมต้อนรับนักศึกษาไทยกลับสู่มาตุภูมิในโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษา School  Partner ship  Program  ไทย-อินโดนีเซีย : TVET Camp 2012 จำนวนกว่า 90 คน จาก 17 วิทยาลัย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จ.นราธิวาส  จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.สตูล และ 4  อำเภอของจังหวัดสงขลา ซึ่งได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนสาขาอาชีพต่างๆ , ด้านภาษาอังกฤษ , ภาษาบาฮาซา , วิถีชีวิตวัฒนธรรม รวมไปถึงเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาวิชาชีพระหว่างประเทศไทยกับประเทศอินโดนีเซีย เพื่อยกระดับอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาอาเซียนในปี 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ เมืองบาหลี เมืองสุราบายา และเมืองยอร์คยากาต้าร์ ประเทศอินโดนีเซีย นางสาวจันธิรา เด็จดวง หนึ่งในนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ กล่าวว่า ตนเองได้รับประสบการณ์อย่างมากทั้งในเรื่องของการฝึกภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาหลักในการสื่อสารระหว่างกันของกลุ่มสมาชิกอาเซียน ได้เรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การมีวินัยในการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักศึกษาประเทศอินโดนีเซีย ทำให้มีความเข้าใจในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558ได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้าน นายดานยา สะซี ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา กล่าวว่า ทางอินโดนีเซียดูแลคณะอาจารย์และนักศึกษาจากไทยได้ดีและอบอุ่นมาก ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น และสิ่งที่ประทับใจมากที่สุด คือ ทางอินโดนีเซียมีความจริงใจอย่างมากในการดูแลคณะจากไทย ซึ่งคาดว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 2 ประเทศในครั้งนี้ จะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง ด้าน นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือต่างประเทศ กล่าวว่า ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2555 ทางประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับนักศึกษาจากอินโดนีเซีย ซึ่งจะจัดให้มีกิจกรรมที่คล้ายกัน ทั้งด้านวิชาการ วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ พร้อมทั้งจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพของแต่ละวิทยาลัย ในการกระตุ้นให้นักศึกษาได้มีการปรึกษาหารือมากยิ่งขึ้น สามารถนำความรู้ที่แต่ละคนมีถ่ายทอดให้กันและกันให้มากที่สุด เป็นPartnerร่วมกันในการประกอบอาชีพและเรื่องอื่นๆตามมาต่อไป ในขณะที่ได้มีการผลักดันในการจัดทำเว็บไซต์เพื่อสานความสัมพันธ์ของทั้งประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเตรียมขยายโครงการนี้ไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนอีกด้วย