วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “คมนาคมสัญจร สู่มหานครสงขลา” รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม ภาพ โปรดปราน บุญธรรม / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็นประธานเปิดการสัมมนา "คมนาคมสัญจร สู่มหานครสงขลา" รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

วันนี้(28พ.ค.55) เวลา 14.00 น. ที่ โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็นประธานเปิดการสัมมนา "คมนาคมสัญจร สู่มหานครสงขลา" โดยมี นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ และมีนายอุทิศ ชูช่วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   กล่าวว่า การคมนาคมเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยจังหวัดสงขลาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่จะเป็นประตูสู่อาเซียน เนื่องจากมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการเปิดการค้าโดยเสรีไร้เขตอาเซียน(AFTA) และการเป็นประตูสู่อาเซียนภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปี 2558 นี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการคมนาคมทุกด้าน ซึ่งทางรัฐบาลเองได้เห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าวที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการคมนาคมในภาคใต้ทุกระบบ ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดสงขลา รัฐบาลจะมีการผลักดันให้เป็นสถานีขนส่งสินค้าหลักของภาคใต้ ซึ่งได้มีการคาดการณ์งบประมาณในการดำเนินงานดังกล่าวไว้กว่า 600,000 ล้านบาท ครอบคลุมทั้งมอเตอร์เวย์ รถไฟ และท่าเทียบเรือ ในการเป็นจุดพักและกระจายสินค้า สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดประเด็นข่าวและถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม รวมถึงแนวทางการพัฒนาระบบการขนส่งภาคใต้ เพื่อเป็นแนวทางในการแสวงหาโอกาสทางการค้า การลงทุนในพื้นที่ภาคใต้ที่มีจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน ซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกทันสมัย และเพื่อผลักดันโครงการก่อสร้างโครงการพื้นฐานสำคัญๆ ทั้งการคมนาคมระบบราง การคมนาคมทางอากาศ และทางด่วนพิเศษระหว่างเมืองให้เป็นรูปธรรมและเห็นผลโดยเร็วต่อไป