วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษานิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาค่ายอาชีวศึกษาไทย-อินโดนีเซีย ณ เมืองยอรค์ยากาตาร์ เตรียมพร้อมศักยภาพเยาวชนไทยสู่อาเซียน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม สงขลา / ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษานิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาค่ายอาชีวศึกษาไทย-อินโดนีเซีย ณ เมืองยอรค์ยากาตาร์ เตรียมพร้อมศักยภาพเยาวชนไทยสู่อาเซียน เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 55 ที่ โรงเรียน SMK N 2 Penggasih , Bantul เมืองยอร์คยากาต้า ประเทศอินโดนีเซีย นายเสริมศักดิ์ นิลวิไล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ในฐานะประธานโครงการค่ายอาชีวศึกษาไทย-อินโดนีเซีย พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) เดินทางมานิเทศติดตามนักเรียนนักศึกษาในโครงการ School Partnership Program ไทย-อินโดนีเซีย ภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้เตรียมพร้อมศักยภาพเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการนิเทศกว่า 100 คน นายเสริมศักดิ์ นิลวิไล กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มีนโยบายเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายด้านการต่างประเทศในปัจจุบัน โดยการฟื้นฟูสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกด้าน จึงได้มีการสร้างความตระหนักเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อมทั้งเตรียมบุคลากรตามกรอบของประชาคมอาเซียน และได้จัดโครงการนำคณะครูและนักศึกษาดูงานยังต่างประเทศในครั้งนี้ขึ้นเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนสาขาอาชีพต่างๆ , ด้านอิสลามศึกษา , ภาษาอังกฤษ , ภาษามาลายู รวมไปถึงเทคโนโลยีทางด้านการศึกษาวิชาชีพระหว่างประเทศไทยกับประเทศ อินโดนีเซีย เป็นการยกระดับอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาอาเซียนในปี 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2555 โดยมีครู-นักเรียนไทยจาก 17 วิทยาลัย สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.สตูล และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 93 คน ณ เมืองบาหลี เมืองสุราบายา และเมืองยอร์คยากาต้าร์ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้ทางประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพในการรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซีย พร้อมทั้งได้มีการนำเสนอในการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพให้กับนักเรียนกลุ่มดังกล่าวเพื่อต่อยอดโครงการฯนี้ให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง นางสาวฮาเดียร์ ดอเลาะ หนึ่งในนักศึกษาไทยที่เข้าร่วมโครงการฯกล่าวว่าตนได้รับประสบการณ์และโอกาสที่ดีมากที่ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภาษา และเทคโนโลยีต่างๆของประเทศอินโดนีเซียพร้อมทั้งฝากถึงเยาวชนไทยในการเรียนรู้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมตนเองในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และอยากให้มีโครงการฯแลกเปลี่ยนแบบนี้ต่อไป เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในจังหวัดชายแดนใต้