วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บรรยากาศการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสงขลา‏คึกคัก มีผู้ร่วมงานกว่า 2,000 คน เน้นการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของผู้ใช้แรงงาน

ข่าว สงขลา / บรรยากาศการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสงขลาคึกคัก มีผู้ร่วมงานกว่า 2,000 คน เน้นการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของผู้ใช้แรงงาน 

วันนี้ ซึ่งตรงกับวันที่  1  พฤษภาคม  เป็นวันแรงงานแห่งชาติ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ร่วมกับสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา จัดริ้วขบวนพาเหรดผู้ใช้แรงงานในจังหวัดสงขลา บรรยากาศเป็นไปด้วยคามคึกคักสนุกสนานเพราะมีแรงงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน โดยมีการโบกสะบัดธงชาติประเทศต่างๆในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ซึ่งในปีนี้ได้มีการเน้นการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของผู้ใช้แรงงาน  การลดภาวะโลกร้อน การต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขในทุกรูปแบบ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจตลอดเส้นทางการเดินรณรงค์เป็นจำนวนมาก สำหรับงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสงขลา ปีนี้จัดขึ้นที่ สนามกีฬาติณสูลานนท์สงขลา อ.เมือง จ.สงขลา โดยมี นายสุรพล พนัสอำพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ โดยกำหนดให้วันที่ 1  พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันหยุดตามประเพณีเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน ได้ทำกิจกรรมร่วมกับนายจ้าง หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน สำหรับกิจกรรมในวันแรงงานของจังหวัดสงขลามีการแข่งขันกีฬาแรงงาน 4 ประเภท ประกอบด้วยฟุตบอล 7 คน วอลเล่ย์บอล เซปัคตะกร้อ กีฬาประเภทลู่  นอกจากนี้ยังมีการเดินพาเหรดของผู้ใช้แรงงาน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การตรวจสุขภาพ  และการแสดงดนตรีอีกด้วย