วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2555

ประธานบอร์ดองค์การสวนสัตว์ เน้นย้ำการพัฒนาสวนสัตว์ทั่วไทยให้เป็นหนึ่งในอาเซียน

ข่าว สงขลา / ประธานบอร์ดองค์การสวนสัตว์ เน้นย้ำการพัฒนาสวนสัตว์ทั่วไทยให้เป็นหนึ่งในอาเซียน  

วันนี้(22เม.ย.55)  ที่ ส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลาน  สวนสัตว์สงขลา ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา นางศรีรัตน์  รัษฐปานะ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานเปิดส่วนจัดแสดงสัตว์เลื้อยคลาน สวนสัตว์สงขลา โดยได้รับงบประมาณจากทางรัฐบาล ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษาและเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะสถานที่แห่งนี้ นอกจากจะเป็นแหล่งรวบรวมสัตว์เลื้อยคลานหลากหลายชนิดแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมความรู้เรื่องสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งถือว่าเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  ที่มีสวนสัตว์สงขลา เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบตลอดชีวิต นอกจากนี้ สวนสัตว์สงขลา ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพร่วมกับสัตว์เลื้อยคลานไว้เป็นที่ระลึก โดยให้สัมผัสอย่างใกล้ชิด  สามารถกอดหรือจับสัตว์ได้โดยไม่เป็นอันตราย เพราะมีเจ้าหน้าที่คอยแลอย่างใกล้ชิด

นางศรีรัตน์  รัษฐปานะ ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ จะพัฒนาสวนสัตว์ทุกภูมิภาคทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานที่สูงเป็นผู้นำในอาเซียน เพราะประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะต้องสร้างพันธมิตรไม่ใช่เฉพาะอาเซียนเท่านั้น แต่รวมไปถึงประเทศจีนและประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ด้วย  ซึ่งตั้งความหวังไว้ว่า จะทำให้สวนสัตว์ของประเทศไทยเป็นสถานที่ที่จะทำให้ประชาชนเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจและเป็นที่เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ โดยเฉพาะเยาวชนของชาติ เพื่อให้มีทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ ควบคู่กับการมีจิตใจที่อ่อนโยนในการดูแลสัตว์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ใหญ่สามารถช่วยปลูกฝังและเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนได้