วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถา“ก้าวย่างที่มั่นคงของประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทศวรรษหน้า” โดยอดีตเลขาธิการอาเซียน

ข่าว สุธิดา พฤกษ์อุดม / คณะเศรษฐศาสตร์ ม.อ. ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถา"ก้าวย่างที่มั่นคงของประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทศวรรษหน้า" โดยอดีตเลขาธิการอาเซียน

คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งว่า ในวาระครบรอบทศวรรษแรกแห่งการก่อตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกทั้งเป็นคณะฯ ที่ให้บริการทางการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ในภาคใต้ ซึ่งคณะฯ ได้ตระหนักถึงการมีบทบาทเพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมและประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อฉลองวาระสำคัญในครั้งนี้ตลอดทั้งปี โดยจัดให้มีการปาฐกถาพิเศษ จาก ฯพณฯ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เรื่อง "ก้าวย่างที่มั่นคงของประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในทศวรรษหน้า" วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 201-202 ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมรับฟังได้ในวันเวลาดังกล่าว